Práve zazvonilo, a tak sa všetci s úľavou vyvalili z učebne aby si užili tento raz až 20-minútovú prestávku. Rozprávajúce sa skupinky so smiechom kráčali do našej triedy, iní sa zas v tichosti vliekli chodbami školy, kde sa hmýrilo množstvo ľudí. Na moment som mala...