Vzdelávaj sa

To ako veľmi školský systém zmenil význam slov “učiť sa”, zrejme všetci dobre poznáme. Je to však opodstatnený dôvod na to, aby sme si vytvárali voči cieľavedomému získavaniu informácií akékoľvek predsudky?