Tvor

Ak človek netvorí, je to akoby jeho existencia strácala svoju podstatu.