Určite to mnohí z vás poznajú - rozhodnete sa vo svojom živote pre nejakú zmenu, možno až triviálnu (a možno sa pre ňu dokonca ani vedome nerozhodnete, hah). Zdá sa, že ide o maličkosť - o niečo, čo má stanovené akési pomyselné hranice. Ibaže časom sa k tomuto mini...